50 racunov blagajne

Vsak podjetnik, ki ima v svojem podjetju fiskalne blagajne, se vsak dan sooča z novimi težavami, ki jih te jedi lahko ustvarijo. Kot vsa računalniška oprema blagajne niso brez odločitev in včasih pokvarjene. Vsi lastniki podjetij ne vedo, da bi morali na vsaki točki, kjer delate s pomočjo blagajne, obstajati nova naprava - samo v primeru odpovedi ključa.

Pomanjkanje rezervne blagajne za elzab pri nadaljnji prodaji izdelkov ali storitev lahko povzroči, da davčni urad naloži kazni, saj bo preprečil evidentiranje prodajnih zapisov na mestu okvare glavne opreme. Dokumenti, shranjeni v blagajni, morajo vključevati servisno knjižico blagajne. Dokument vključuje ne le popravila naprave, temveč tudi podatke o fiskalizaciji blagajne ali o spremembah njenega spomina. V službeni službi je treba vnesti edinstveno številko, ki jo je davčni urad izdal blagajni, ime podjetja in naslov prostorov, v katerih je bil znesek vplačan. Vsa ta sporočila so potrebna pri pregledu davčnega urada. Kakršne koli spremembe v spominu blagajne, njena sprememba spada tudi v dejavnosti specializirane službe, s katero se mora vsak podjetnik, ki uporablja blagajne, spomniti podpisane pogodbe. Kaj je pomembno - obvestiti morate davčni urad o vseh spremembah v storitvi blagajne. Prodaja na blagajnah bi morala potekati v neprekinjenem načinu, tako da, če je pomnilnik blagajne poln, je treba pomnilnik zamenjati z drugim, ne pozabite pa, da ga boste prebrali. Branje fiskalne blagajne bo zagotovo živelo - prav tako kot njegova sprememba, ki jo opravi samo in samo pooblaščeni subjekt. Poleg tega mora biti dejavnost izvedena v prisotnosti zaposlenega v davčnem uradu. Iz odčitavanja fiskalne blagajne je sestavljen ustrezen protokol, katerega en izvod se vloži v davčni urad, drugi pa podjetniku. Ta protokol mora hraniti skupaj z ostalimi dokumenti, povezanimi z blagajno - njegov minus lahko povzroči, da mu izreče kazen.