Blagajna

Blagajna za frizerja, fiskalnega tiskalnika za mizarja, davèna naprava za taksista - v kateri imate mo¾nost izbrati ugodno opremo in tak¹no opremo za dnevne prodajne evidence, ki bodo delovale v razliènih pogojih in tudi natanèno ustrezale na¹im potrebam? Katera blagajna bo delovala v doloèeni panogi, korporaciji ali na kraju? Seveda reakcija na to ¹tudijo ni lahka. Zato je pred izbiro vredno prebrati nekaj pravil, ki vam omogoèajo, da izberete majhno davèno blagajno.Majhna blagajna, kot je mini elzab, lahko deluje popolnoma neodvisno od raèunalnika ali prenosnika. Praviloma ima praktièno vse, kar potrebujete za delovanje in deluje samostojno, npr. Tipkovnica, en ali dva zaslona in dober tiskalni mehanizem. Lahko ga postavite na zabavo ali prodajni pult, ali pa ga vzamete s seboj na taksi in ob pravilni konfiguraciji zabele¾ite prodajo storitev ali blaga.

Kdo bo preverjal blagajne z majhnimi dimenzijami?Majhen fiskalni znesek je dobro zbran povsod, kjer ni potrebe po uporabi edinstvene in te¾ke raèunalni¹ke aplikacije za seznam in obravnavo prodaje. To je izjemno odlièen naèin za vlagatelje, ki si morajo zapomniti mobilno napravo. Prenosne blagajne z majhnimi dimenzijami, tj. Elzab mini, so izjemno uèinkovite baterije, hkrati pa so ¹e posebej enostavne te¾e. Ta vrsta jedi je odlièna alternativa za blagajne za odrasle, med drugim jih uporabljajo kozmetièarke, ki poleg standardne funkcije v salonu opravljajo tudi novo vrsto sredstev v prostorih svojih strank in za specialiste v pisarnah ali taksiste, ki ¾elijo tak¹no udobje v direktnih avtomobilih .

Majhne dimenzijeGotovinska blagajna je nedvomno druga naprava, za katero bi moral odkriti popoln kraj v korporaciji. Èe je velika, ¹iroka in premajhna stacionarna naprava, mora biti prostor razporejen tako, da se lahko tam brez te¾av prilagodi. Ne izgleda kot problem, èe je recepcija ¹iroka in velika. Takrat ni niti te¾e niti velikosti blagajne. Pojav razpoke se pojavi, ko ni zneska. Potem je odlièen izhod iz aktivne nizke davène blagajne. Brez te¾av je pomembno, da ga prena¹ate iz enega prostora v drugega. Tudi s seboj peljite v dom stranke ali v pisarno.Nekatere mobilne blagajne se uspe¹no prilegajo ¾enski torbici in celo v ¾epu pla¹èa. Nobenega dvoma ni, da je majhna te¾a in velikost take blagajne dobro zbrana med spremenljivo knjigo na obmoèju, medtem ko je v novih te¾kih pogojih. Razliène uporabne pripomoèke, kot so silikonski pokrovi ali tipkovnice, omogoèajo udobje uporabe blagajne in njeno funkcionalnost v najnovej¹ih pogojih.O tem se je treba spomniti, ko kupujemo blagajno.