Centralni sesalnik profi

Mnogi od nas med èi¹èenjem se zagotovo borijo z razpr¹enim prahom v sledovih, ki pre¾ivi v oèi¹èenem prostoru, s snovmi, ki pogosto povzroèajo zelo dra¾ilne alergijske simptome. Ukvarjanje s tem lahko ¾ivi mirneje, kot si mislimo. Namestitev 100% sesalnikov vam omogoèa, da se znebite umazanije in mikroorganizmov zunaj stavbe, brez hrupa pa tudi daleè stran.

Centralni sesalniki so slog kanalov, ki se dajejo obièajnim stenam hi¹e in se zavedajo odlaganja odpadkov v centralno enoto, ki je name¹èena v kleti, shrambi ali gara¾i. Èistilna ¹oba in cev sta prikljuèeni na sesalne centre, ki se nahajajo v objektu. Ko je cev prikljuèena na samo sredi¹èe, se centralna enota samodejno preme¹a. Posesani zrak po loèevanju prahu se izpu¹èa izven stavbe, smeti pa se lahko izpraznijo le enkrat na nekaj mesecev. Zakaj je osrednji sesalnik tako praktièen in primernej¹i kot obièajni sesalnik? Centralno sesanje je sedanja, inteligentna tehnologija doma, ki poveèa vrednost na¹ih lastnosti in dviguje ¾ivljenjski standard. Veliko bolj uèinkovito filtrira zrak v nebotièniku in ne pu¹èa razpr¹enih sledi prahu, ki je zelo dobra re¹itev, zlasti za alergike, v nasprotju s tradicionalnim sesalcem. Zrak iz sesalnika, ki ima alergene in viruse, piha zunaj stavbe, èi¹èenje s takim sesalcem je moènej¹e, mehkej¹e in dra¾je. Zadnja prednost je, da zahvaljujoè postavitvi centralne enote na mirnem mestu bistveno zmanj¹amo hrup med èi¹èenjem. Zaradi pomanjkanja napajalnega kabla ni treba izbrati resnièno kot obièajen sesalnik, celotna instalacija, ki odvaja prah, je skrita v stenah, prijetna in fleksibilna sesalna cev pa nam omogoèa, da dose¾emo tudi najbolj oddaljene kotièke, ne da bi morali dvigniti sesalnik. Ne glede na uporabljene filtre je sesalna moè veèna in se seveda ne zmanj¹uje moè polnjenja rezervoarja, saj ima mesto v starem sesalcu.