Fiskalni sprejem 2017

©e veèji ugled je prodaja blagajn in fiskalnih tiskalnikov z elektronsko kopijo, zaradi èesar je povpra¹evanje po tej vrsti upravljanja veliko bolj¹e. Pijaèa iz velikih blagajni¹kih dejavnikov obstaja, v kateri pi¹e, da usmerja fiskalne prejemke. Enako odloèi, ker je v skladu s predpisi postalo obvezno shranjevanje potrdil za pet let. Samo pijaèa iz popolnoma priljubljenih naèinov shranjevanja kopij jih usmerja na tradicionalni blagajni¹ki blagajni¹ki papir, saj te inovativne naprave zdaj omogoèajo elektronske zapise. Ali je res treba na blagajni ali fiskalnem tiskalniku dati opombo na elektronskem nosilcu podatkov?

LibreCoin

Obveznost shranjevanja kopij davènih potrdil in razpolo¾ljivih metodVsak podjetnik, ki zagotavlja gotovino v praksi, je odgovoren za shranjevanje kopij davènih potrdil za pet let, to obdobje pa se ¹teje od konca leta, v katerem je potekel rok plaèila. Med davènim nadzorom se lahko preveri, ali davèni zavezanec pravilno vzdr¾uje varnostne kopije, ker lahko revizor pred iztekom petih let zahteva kopijo potrdil na kateri koli toèki, ki jo je navedel. Glede na zadnjo je blagajna zelo draga. Trenutno so fiskalne naprave preproste, kar daje kopije fiskalnih potrdil v celoti na spletu ali na belem papirju.

Tradicionalna metoda zapisovanjaV primeru tradicionalne metode zapisovanja se gradijo na papirju. Enako velja za dejstvo, da so na eni roli natisnjeni izvirniki potrdil, ki se kupcem predlo¾ijo po nakupu, kopije teh dokumentov pa so izbrane na dodatnem zvitku. Po shranitvi zvitka ga je treba odstraniti in prenesti v arhiv podjetja.

Elektronska kopijaPri sodobnih blagajnah in fiskalnih tiskalnikih imamo mehanizem s samo zvitkom papirja in elektronsko kopijo potrdila, zaradi èesar se priporoèajo kopije potrdil pri organiziranju elektronskih podatkov na pomnilni¹ki kartici. Zmogljivost tak¹nega zemljevida je ogromna in polna èasa za uporabo blagajne.

Koristi uporabe elektriènih blagajnBlagajne z elektronsko kopijo davènih potrdil so v stanovanju veliko bolj priljubljene, ker ni treba zamenjati papirnih zvitkov. Tudi te jedi so veliko manj¹e, ker so opremljene z danim mehanizmom tiskanja in doloèenim zvitkom. Zato obstajajo zelo mobilne blagajne, ki so model mobilne blagajne postnet.S tem, ko vabimo ta model naprave, izgine problem shranjevanja celotne mase papirnih zvitkov s kopijo potrdil. Poleg tega vam ni treba skrbeti, da jih boste izgubili, ker ne bodo zbledeli ali se zlomili, zato v primeru tradicionalnih papirnih zvitkov pogosto ne obstaja. Med fiskalnim nadzorom ni veè stresa pri uspe¹nosti pomanjkanja berljivosti na kopiji potrdil kontrolorja na roli papirja. Ta model fiskalnih blagajn bo kupil za ustvarjanje poljubnega ¹tevila varnostnih kopij. Ti pomembni podatki so pomembni in jih je treba arhivirati na drugih nosilcih podatkov, zaradi èesar se raven varnosti dobro dviguje.