Indijska mesna kuhinja

Na¹a kuhinja ne gredo na najla¾ji, a isto je tudi zaradi ne¹tetega ¹tevila mesnin, ki jih odkrivamo v njem. Na nek naèin so bistvo dobrega, poljskega domaèega kuhanja.

Priprava mesa ni najbolj¹a naloga. Gotovo je vsakdo naletel na meseno ali trdo meso. V kateri koli kuhinji bi moral biti predmet, ki nas bo za¹èitil pred kulinariènimi mesnimi mamami - mesnim drobilnikom. Ponavadi se prika¾e iz desetih majhnih rezil, ki so vgrajeni drug ob drugem. Ta pripomoèek je dober za izpiranje mesa brez drobnih kite. Idealen za nekatere vrste odrezkov ali zrezkov. Rezila, s katerimi je opremljena telo drobilec, je treba izpolniti z nerjavnim jeklom - ne le za vzdr¾ljivost predmeta, temveè tudi za èistost in funkcionalnost. Vse ostalo ohi¹je je ¹e vedno narejeno iz umetnega telesa. Meso, ki je bilo z drobljencem, obdr¾i naravne sokove v notranjosti, zaradi èesar tudi po cvrtju dobimo soèno, mehko meso. Proces toplotne obdelave je enakomerno in tudi veliko hitrej¹i. Podobno se èas mariniranja znatno skraj¹a.

Princess HairPrincess Hair Izjemno učinkovita maska za izpadanje las in izboljšanje njihovega stanja

Lahko tudi raèunamo na zaèimbe, ki smo jih posu¹ili v globino, kar je koristno za neprekosan okus mesa. Mesarski crusher je dobra izbira za klasièni pest. Sam postopek priprave mesa ni samo uèinkovitej¹i, temveè tudi ti¹ji. Stavba za ¾enske je edinstvena varèevanje z energijo. Drobilec, neopazne velikosti je zelo uèinkovit tudi moèan, ga je enostavno izpirati pod to vodo, èeprav ni mogoèe vsega dati v pomivalni stroj. V tem objektu je pomembno, da se seznanite s storitvenim nasveti. Roèno pranje ogla¹uje previdnost - rezila nas lahko zlahka prese¾ejo! Drobilec telesa je neloèljiv sopotnik ¹tevilnih poklicnih kuharjev, hkrati pa tudi gospe hi¹e, ki vedo, da bo ta uporaben naèin pripravil ¹ibko in soèno meso.