Klasieni biologiji 7 mikroskopov

Operativni mikroskopi se uporabljajo za ustvarjanje aktivnosti, ki zahtevajo veliko natanènost na nizkem podroèju delovanja, zato se uporabljajo v medicinskih postopkih na podroèju oftalmologije, zobozdravstva, otolaringologije in nevrokirurgije. Operacijski mikroskop potem ni samo standardna oprema za mikroskopsko preiskavo, ki je samo za poveèavo slike, ampak tudi opremo, ki poveèuje stereoskopijo slike, kot tudi globino polja. Med drugim se uporabljajo mikroskopi, ki delujejo v mikrokirurgiji, ki ima operativno metodo, ki temelji na delovanju zdravil na bistveno majhni anatomski anatomiji. Nekateri operacijski mikroskopi, ki se uporabljajo v mikrokirur¹kih operacijah z vgrajeno kamero, omogoèajo tudi zanesljivo dokumentiranje obdelav.Sodobni kirur¹ki mikroskopi imajo kompleksno kontraverzno mehansko suspenzijo kirur¹ke optike, nove generacije in so razporejeni v koaksialno ksenonsko razsvetljavo, samodejno ostrenje, avtobalizacijo in varioskopu. Multum inovativnih re¹itev, ki se uporabljajo v novi generaciji operacijskih mikroskopov, zmanj¹uje tveganje napak pri nevarnih operacijah, ki varèujejo z zdravjem ali stanovanjem. Drugi operativni mikroskopi so ¹iroko avtomatizirani, njihovi operativni parametri pa se lahko sinhronizirajo z operacijskimi tehnologijami operaterja, ki upravlja mikroskopsko napravo med nevrokirur¹kim postopkom. Danes znanstveniki ¹pekulirajo, da nam stalen napredek v mikroskopiji omogoèa zaèetek razvoja nanotehnologije, ki bo zagotovo na¹la ¹iroko uporabo v medicini prihodnosti.