Smrtne nesrece 3

Razloge za dejstva redno preverjamo, da zmanjšamo tveganje, da se bodo v prihodnosti vrnili. Rezultati preskusov jasno kažejo, da so vzroki za nesreče običajno zelo različni nadzor v obliki varnosti stroja. Težave, povezane z zlorabo in delovanjem strojev, se pojavijo v katerem koli življenjskem obdobju. Deluje zadnji trenutek specifikacije, ko tudi načrtovanje, proizvodnja, obratovanje, vzdrževanje, modifikacije itd.

Certificiranje strojev šteje za odpravo nevarnosti, ki se lahko pojavijo na delovnem mestu. Stroji, ki uporabljajo uporabljene certifikate, so preizkušeni in preverjeni na berljivost. Preizkušeni so posamezni dobro znani sestavni deli in sklopi. Načelo delovanja je preverjeno in navedeni so opisi, ki pomagajo zaposlenim na področju ustrezne lastnine od institucij in opreme. Potreba po pridobitvi certifikatov za dane organizacije in naprave je osrednja v predpisih EU: veljavne direktive, interni predpisi itd.

Zaposleni na področju varnosti in zdravja pri delu lahko sodelujejo v stroških in usposabljanju na ravni strojne certifikacije. Znanje, občutki in nauki, doseženi v sezoni takšnih tečajev in usposabljanj, še dodatno prispevajo k odločilnemu zmanjšanju odstotka nesreč v ozadju dela, usodnih in drugih. Udeležba na tečajih in vajah na področju organizacije in certificiranja naprav prinaša celo vrsto koristi za lastnike. Izobraženi gostje so jamstvo za pravilno uporabo ustanove in izvajanje načel varnosti in zdravja pri delu.