Vodenje evidence o najemu

Obveznost vodenja evidenc preko elektronske naprave pri izdelavi blagajne v dveh tisoč in sedemnajstem letu bodo izvajali vsi podjetniki, ki vodijo podjetje in zagotavljajo naše storitve čiščenja in pomoči subjektom brez registrirane finančne dejavnosti in za pavšalce. Železnice v fiskalnih blagajnah se začnejo postopoma.

V petdesetem letu petnajstega leta je zakonodajalec odpravil odstop gospodarskih subjektov od obveznosti vodenja elektronskih evidenc do subjektov, med katerimi je opazil hude kršitve predpisov. Te kršitve so bile v glavnem namenjene podcenjevanju dejanskega prometa opravljenih del, da bi se ujemal z 20 tisoč prometa, pri čemer ni bila izvedena obveznost vodenja evidenc sreče in pomoči s pomočjo blagajne in izdajanja potrdil prek nje. Industrije, ki so najpogosteje dovoljevale tovrstno kršitev, so po podatkih Ministrstva za finance avtomobilske metode, diagnostične postaje za vozila, zdravniki, zobozdravniki, frizerji in menze na ozemlju izobraževalnih ustanov in prek teh upravljanih položajev. Zakonodajalec tudi trdi, da bo evidentiranje prometa iz vseh poslovnih subjektov, ki opravljajo storitve za delo potrošnikov brez registrirane poslovne dejavnosti, tudi za kmete pavšaliste, priljubljen korak v projektu za povečanje preglednosti in privlačnosti na trgu ter za zagotovitev bolj prijetnega in lažjega uveljavljanja njihovih pravic pred potrošniškim sodiščem. Skupaj s četrtim odstavkom zgoraj omenjenega predpisa so morale ustanove, ki zagotavljajo storitve zamenjave pnevmatik, tehnične preglede in svetovalce ter davčne svetovalce, frizerje in kozmetologe, nemudoma namestiti blagajno skupaj s prvim januarjem 2000, sedemnajstim letom. V naslednjih primerih so podjetniki, ki niso zajeti v posebnih predpisih, čas, ki je enak dvomesečnemu času od prekoračitve omejitve 20 tisoč zlotov za namestitev blagajne.